REGULAMENT SEMIMARATON POROLISSUM, EDITIA  A II- A 2024

 1. INFORMAȚII GENERALE

Semimaraton Porolissum  este o competiţie sportivă de alergare montană organizată de Asociația CS Todo Run Zalău în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Țara Silvaniei. Competiţia are 3 probe de concurs: Semimaraton Porolissum – cu o lungime a traseului de aproximativ 23 km, Cursa Salamandrelor – cu o lungime totală a traseului de aproximativ 12 km şi Turul Santinelelor – cursa deschisă pentru toate vârstele și nivelurile de fitnes, cu o lungime totală a traseului de 1,6 km.

Competiția va avea loc în data de 12 octombrie 2024, toate traseele se desfăşoară pe drumuri forestiere, poteci turistice marcate, poteci de munte nemarcate şi vor fi semnalizate corespunzător de către organizatori. Startul şi sosirea va  fi în Amfiteatrul Castrului Roman Porolissum, din Localitatea Moigrad, Județul Sălaj.

 1. PARTICIPARE

La Semimaraton Porolissum şi la Cursa Salamandrelor pot participa persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani şi se consideră apte de efort susţinut din punct de vedere medical. Minorii (cei între 16 și 18 ani) vor putea participa numai cu acordul scris al reprezentantului legal (cel puţin unul din părinţi sau tutorele), prin care îşi dă acordul, în mod expres, pentru participarea lui la concurs, precizând că a luat la cunoştinţă regulamentul, cunoaşte şi îşi asumă, alături de concurent, riscurile şi implicaţiile participării. Acordul se dă fie prin predarea către organizatori a declaraţiei autentificate notarial în acest sens, fie prin semnarea olografă a acordului de către reprezentantul legal prezent personal la înscriere alături de concurent.

La cursa populară Turul Santinelelor, deschisă pentru toate vârstele și nivelurile de fitnes, minorii sub 18 ani trebuie înscrişi de reprezentantul legal (părinte sau tutorele) pe răspunderea acestuia. Dacă reprezentantul legal nu este părintele, ci tutorele, atunci e necesară şi o dovadă corespunzătoare care atestă calitatea de tutore a celui care semnează declaraţia notarială sau olografă la faţa locului. Înscrierea pe site prin înregistrarea unei vârste diferite decât cea reală atrage după sine eliminarea din concurs.

Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie sã semneze la înscriere, pe lângă tabelul de participare şi preluarea kit-ului de concurs  şi o declaraţie de responsabilitate. Această declarație poate fi semnată  și electronic. Prin aceasta declară că a fost informat asupra regulamentului, a luat la cunoştinţă, înţelege şi îşi asumă riscurile medicale, juridice şi de altă natură ale participării la Semimaraton Porolissum în calitatea ei de competiţie sportivă montană de anduranţă în teren numai parţial amenajat şi securizat, prezentând probleme şi riscuri specific montane, ce nu pot fi decât parţial controlate şi compensate de măsurile luate de organizatori şi prin urmare necesită în continuare atenţie şi conduită preventivă din partea concurenţilor. Aceștia din urmă nu trebuie să se concentreze așadar doar asupra aspectelor de performanţă sportivă, ci şi asupra celor de comportament, echipament şi alte aspecte. Neprezentarea unui act de identitate al participantului la validarea înscrierii la faţa locului nu va permite participarea la concurs.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza luarea startului sau continuarea cursei pentru persoanele pe care nu le consideră apte. Lista acestor situaţii este prezentată in cele ce urmează, nefiind exhaustivă: în stare de ebrietate produsă de alcool, droguri sau alte substanţe psihoactive, stare de sănătate alterată vizibil și semnificativ, epuizare fizică sau psihică, echipament total inadecvat.

 1. ECHIPAMENT

Concurentul are obligația de a purta numărul de concurs într-un mod vizibil, pe faţa tricoului, pe toată durata concursului.

Echipamentul recomandat de către organizatori la cursa Semimaraton Porolissum cuprinde, dar nu se limitează la: pantofi de alergare, haină de ploaie, bidon de apă, batoane sau geluri energizante, telefon mobil.

Atenție: la punctele de alimentare nu se vor găsi pahare de plastic de unică folosință!

 1. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS ȘI VALIDAREA ÎNSCRIERII

Înscrierea se face prin completarea formularului aflat pe site-ul concursului, secțiunea ÎNSCRIERE!

După completarea formularului, persoana înscrisă va primi un e-mail de confirmare a înscrierii.

Atenţie: înscrierea devine validă după confirmarea efectuării plăţii taxei de înscriere. Fiecare înscris va trebui să achite o taxă de participare, comunicată din timp pe site-ul competiției.

 1. PLĂTEȘTE CU CARD DE DEBIT/CREDIT

Prin transfer bancar până pe 15 septembrie 2024.

Urmează instrucțiunile de plată care apar după completarea formularului de înscriere. Dacă dorești să faci plata mai târziu, folosește link-ul din e-mailul de confirmare a înscrierii dar nu mai tarziu de 15 septembrie 2024.

Informații pentru plată prin transfer bancar: Asociatia CS Todo Run Zalău, cont IBAN: RO86BRDE320SV31034863200 deschis la BRDE Groupe Societe Generale SA, cu menționarea numelui concurentului și cursa la care s-a înscris.

 1. TAXE DE ÎNSCRIERE SEMIMARATON POROLISSUM, EDIȚIA a II-a
Taxa înscriere 2024 Pana la 15 aprilie 2024 16 aprilie -31 mai 2024 01 iunie -15 iulie 2024 16 iulie -31 august 2024 01 sept. – 15 sept. 2024
Semimaraton Porolissum

23 km

100 120 140 160 180
Cursa Salamandrelor

12 km

80 100 120 140 160
Turul Santinelelor

1,6 km

40 50 60 70 90

 

 1. NUMAR LIMITĂ PARTICIPANTI SEMIMARATON POROLISSUM, EDIȚIA a II-a

Semimaraton Porolissum –  23 km:  200 participanți

Cursa Salamandrelor – 12 km: 200 participanți

Turul Santinelelor – 1,5 km: 100 participanți

Data limita pana la care se fac inscrieri: 15 septembrie 2024

 1. PREMII & CATEGORII

Semimaraton Porolissum:

 • feminin: open; 16 – 29 ani; 30 – 39 ani; 40 – 49 ani; 50 – 59 ani; +60 ani;
 • masculin: open; 16 – 29 ani; 30 – 39 ani; 40 – 49 ani; 50 – 59 ani;+60 ani;

Cursa Salamandrelor:

 • feminin: open; 16 – 29 ani; 30 – 39 ani; 40 – 49 ani; 50 – 59 ani; +60 ani;
 • masculin: open; 16 – 29 ani; 30 – 39 ani; 40 – 49 ani; 50 – 59 ani; +60 ani;

Turul Santinelelor:

 • nu se premiaza

Organizatorul organizează festivitatea în ziua competiției. Pentru programul complet vizitați pagina aferenta de pe website-ul evenimentului www.porolissumtrail.ro.

Premiile oferite de către Organizator vor fi anunțate înainte de desfașurarea evenimentului.

Câștigătorii vor fi desemnați/nominalizați și validați de către coordonatorii/voluntarii care se vor afla în zona de start-finish și pe parcursul traseului, după criterii corecte de cronometrare.

Vor fi premiate doar categoriile la care sunt înscriși minim 5 concurenți! 

 Dacă la o categorie se înscriu mai puţin de 5 concurenţi, aceasta va fi comasată categoriei precedente. Cronometrarea se va face la secundă de către arbitrii aflaţi la sosire. Va fi declarat câştigător cel care va ajunge în cel mai scurt timp la punctul de sosire după parcurgerea integrală a traseului pentru proba la care participă.

Premiile nu se acordă în cazurile în care gestul fair-play este rezultatul unei fraude. În cazul unei fraude aceștia vor fi descalificați. Premiile sunt în bani și/sau produse sportive, promoționale și pot avea logo-ul concursului sau logo-ul sponsorilor imprimat.

Premiile vor fi înmânate pe scenă/podium, după terminarea curselor iar premiul in bani pentru cursele competitive se va transmite in contul bancar al sportivului.

Premiile vor fi acordate DOAR celor care sunt prezenți în timpul premierii și care se prezintă la organizator în maxim 60 de minute din momentul în care premierea a început.

Premiile nu se cumulează și nici nu se reportează către participantul de pe un loc anterior și nici nu se transferă către participantul de pe locul IV, V, etc. în cazul în care vreunul dintre câștigători (locul I, II sau III) nu este prezent pentru a și-l revendica. Premiul nu se trimite prin poștă sau curier către câștigători sub nicio formă și sub niciun motiv și nici nu se acordă altor rude, ori altor prieteni în afară de părinte/tutore legal care prezintă dovada.

 1. KIT-UL DE PARTICIPARE contine:

 Numar concurs

Tricou

Chip de cronometrare

Medalie la sosire

Fotografii

Acces la punctele de alimentare

Asistență medical

 1. DATELE PERSONALE

Asociația CS Todo Run Zalău (Organizatorul), în calitate de operator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele și prenumele, sexul, data nașterii, naționalitatea, numărul de telefon mobil, țara și orașul de domiciliu, e-mail, cel mai bun timp personal, numele echipei (dacă este cazul), coordonate bancare, imaginea foto/video, mărimea tricoului.

Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor. Datele sunt colectate de către organizator când vă înregistrați la Semimaraton Porolissum, prin intermediul platformei de înscrieri. Datele personale furnizate de către fiecare participant prin intermediul formularului de înregistrare vor fi păstrate în format electronic. Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea înregistrării participanților la eveniment și organizarea corespunzătoare a acestora și sunt necesare în vederea procesării taxelor de participare la curse. Rezultatele personale la curse vor fi de asemenea înregistrate, păstrate, prelucrate și publicate în vederea creării clasamentului, creării unei arhive și tipăririi personalizate a rezultatelor pe diplome. Refuzul de a furniza datele solicitate sunt esențiale pentru organizarea evenimentului. Prin urmare, în cazul refuzului persoanei vizate de a furniza aceste date, operatorul va refuza înregistrarea în cursă. Prin înregistrare, participantul consimte la înregistrarea, prelucrarea, utilizarea datelor personale în scopurile descrise la acest paragraf. Organizatorul nu dezvăluie datele dumneavoastră personale niciunei terțe părți, cu excepția situației când există o obligație legală în acest sens, la cererea autorităților îndreptățite (de exemplu, echipe de prim ajutor, Poliție, Agenția Națională Anti-Doping etc.) sau când apreciem că este necesar în vederea investigării, prevenirii sau pentru a acționa împotriva unor situații potențial ilegale, în caz de suspiciuni de fraudă sau situații de urgență care implică punerea în pericol a integrității fizice sau a securității oricărei persoane. Securitatea datelor personale, organizatorul a implementat măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a asigura datele dumneavoastră personale împotriva pierderii accidentale, a accesului, folosirii, distrugerii sau dezvăluirilor neautorizate.

Drepturile dumneavoastră: aveți următoarele drepturi în conformitate cu prezentul regulament și conform regulamentului general privind Protecția Datelor (GDPR):

– dreptul de a fi informat despre modalitatea de prelucrare a datelor;

– dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră;

– dreptul de a rectifica datele pe care le deținem, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;

– dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a ne solicita ștergerea datelor personale deținute;

– dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale;

– dreptul la portabilitatea datelor, adică de a fi transferate către o altă organizație;

– dreptul de a obiecta că datele dumneavoastră personale să fie folosite în anumite scopuri. În cazul în care doriți să reclamați modalitatea de gestionare a datelor dumneavoastră, vă rugăm să contactați organizatorul la adresa de email din pagina aferentă de pe website-ul evenimentului www.porolissumtrail.ro.

Vom analiza sesizarea dumneavoastră și vom colabora pentru rezolvarea problemei. Este posibil să vă solicităm dovezi ale identității.

Actualizarea datelor: puteți revizui, corecta, actualiza sau șterge datele personale printr-o solicitare în acest sens, la adresa de email din pagina aferentă de pe website-ul evenimentului www.porolissumtrail.ro.

Dacă în continuare considerați că datele dumneavoastră nu sunt gestionate corect conform legii, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, unde puteți depune o plângere.

 1. ANULAREA PARTICIPĂRII / SCHIMBAREA PROBEI DE CONCURS

Dacă dintr-un motiv întemeiat persoana înscrisă online doreşte să îşi anuleze înscrierea, poate face acest lucru printr-un e-mail trimis la adresa aferentă de pe website-ul evenimentului. În cazul retragerii înscrierii, taxa de participare NU POATE FI RETURNATĂ, însă locul poate fi cedat unui alt concurent. Îi încurajăm pe cei care nu mai pot concura să transfere taxa altei persoane şi să anunţe organizatorul printr-un e-mail trimis la adresa aferentă de pe website-ul evenimentului www.porolissumtrail.ro  până la data de 20 septembrie  2024. Transferul înscrierii se face manual de către un operator și se taxează cu 40 de lei/înscriere. În cazul în care concurentul decide să schimbe proba pentru care s-a înscris, el poate face acest lucru printr-un e-mail trimis la adresa aferentă de pe website-ul evenimentului www.porolissumtrail.ro  până la data de 20 septembrie 2024 și se taxează cu 40 de lei/schimb plus diferența de taxă dintre probe, dacă e cazul.

Dacă dintr-un motiv întemeiat persoana înscrisă online doreşte să îşi anuleze înscrierea, poate face acest lucru printr-un e-mail trimis la adresa aferentă de pe website-ul evenimentului www.porolissumtrail.ro . În cazul retragerii înscrierii, taxa de participare NU POATE FI RETURNATĂ, însă locul poate fi cedat unui alt concurent. Îi încurajăm pe cei care nu mai pot concura să transfere taxa altei persoane şi să anunţe organizatorul printr-un e-mail trimis la adresa aferentă de pe website-ul evenimentului www.porolissumtrail.ro  până la data de 20 septembrie 2024. Transferul înscrierii se face manual de către un operator și se taxează cu 40 de lei/înscriere.

 1. START

Semimaraton Porolissum – sâmbătă 12 octombrie 2024 – ora 09:30

Cursa Salamandrelor – sâmbătă 12 octombrie 2024 – ora 10:15

Turul Santinelelor – sâmbătă 12 octombrie 2024 –  ora 12:30

 1. SEDINȚA TEHNICĂ

Vor fi trei ședinţe tehnice: sâmbătă 12 octombrie 2024 la ora 09:15 pentru cursa Semimaraton Porolissum, la ora 10:00 pentru Cursa Salamandrelor și la 12:20 pentru Turul Santinelelor.

 1. TIMP LIMITĂ

Timpul limită de parcurgere a traseului Semimaraton Porolissum este de 3h30min..

Timpul limită de parcurgere al traseului cursa Salamandrelor este de 2h:30min..

Timpul limită de parcurgere a traseului Turul Santinelelor este de 15min.

 1. DESCALIFICARE / RETRAGERE DIN CURSĂ

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a descalifica sau de a retrage din cursă orice concurent dacă nu respectă acest regulament sau într-una din următoarele situaţii:

– pierderea numărului de concurs;

– ratarea unui punct de control;

– abaterea de la traseul impus de către organizatori, nerespectarea traseului prin folosirea de scurtături;

– utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei;

– aruncarea de gunoaie şi resturi pe traseu (ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control şi de alimentare);

– comportament nesportiv faţă de alţi concurenţi sau lipsa de respect faţă de oficiali, organizatori, public susţinător, localnici;

– depăşirea timpului limită;

– în cazuri excepţionale.

 1. ABANDONUL

În cazul în care concurentul decide să abandoneze, el este obligat să îşi anunţe intenţia la cel mai apropiat punct de control şi să urmeze întocmai instrucţiunile primite de la organizator. Continuarea cursei se poate face doar pe propria răspundere – organizatorii nu mai garantează că pe traseu vor mai fi voluntari, puncte de alimentare funcţionale, marcaje etc., iar concurentul se consideră în afara concursului.

Va exista un punct de prim ajutor unde se va asigura serviciul medical de specialitate în caz de nevoie.

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudiciu apărut ca urmare a participării la Semimaraton Porolisum şi îşi rezervă dreptul de a modifica sau ajusta traseul de concurs în funcţie de condiţiile meteo, starea terenului sau chiar de a opri cursa în cazuri excepţionale. Orice modificare a traseului va fi semnalizată corespunzător (ca de altfel întregul traseu) şi comunicată concurenţilor cel mai târziu la ședinţa tehnică din preziua concursului.

În caz de forţă majoră (orice evenimente care ar putea influenţa buna desfăşurare a concursului, cum ar fi: inundații majore, dezastre naturale sau evenimente politice majore) care determină organizatorii să anuleze competiţia, taxa de participare nu va fi returnată.

 1. ACCES ÎN ZONA DESTINATĂ EVENIMENTULUI

Este strict interzis a se aduce orice fel de obiecte în zona destinată evenimentului care pot fi periculoase sau ilegale (droguri, arme de foc sau obiecte care pot fi considerate arme albe, materiale explozive etc.) Este interzis accesul oricărui vehicul pe traseu, cu excepția bicicletelor sau vehiculelor organizatorilor. Cei care nu se conformează vor suporta sancțiunile prevăzute de lege. Pentru a participa la eveniment și a patrunde în zona destinată evenimentului, participanții recunosc și își exprimă consimțământul expres cu privire la faptul că organizatorul poate solicita, prin intermediul personalului de securitate, verificarea corporală a persoanelor și a lucrurilor personale ale acestora. În cazul refuzului unor astfel de verificări, persoanei care refuză, nu i se va permite să intre sau să continue să mai aibă acces în zona destinată evenimentului. Organizatorul și personalul de securitate poate refuza sau îndepărta, la propria sa discreție din zona destinată evenimentului, inclusiv în timpul desfășurării cursei, orice persoană care:

-nu respectă regulile instituite prin prezentul Regulament;

-are un comportament de natură să deranjeze participarea normală în cadrul evenimentului pentru situații cum ar fi, dar nelimitându-se la: folosirea oricărui obiect sau comportament care să pună în dificultate și/sau să împiedice circulația și siguranța celorlalți participanți la eveniment;

-folosesc orice modalitate de promovare și marketing a unor mărci, companii, produse, servicii etc, care nu sunt sponsori ai competiției sau pentru care nu există acceptul Organizatorului;

-promovează în orice formă opinii politice, religioase, sau de orice natură care pot conține un mesaj politic, religios sau care poate incita la ură, violență etc.;

-promovează mesaje și conținut de natură a leza imaginea evenimentului.

⇓ REGULAMENT SEMIMARATON POROLISSUM 2024

⇓ DECLARAȚIE ADULTI

⇓ DECLARATIE TUTORE